ประวัติการทำงานภาคราชการ

Posted: พฤษภาคม 22, 2011 in สรฤทธ จันสุข ข้อมูล

ประสบการณ์ทำงานภาคราชการ

๑ ต.ค.๔๒ – ๓๐ ก.ย.๔๓   นักการภารโรง  สังกัด ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

๑ ต.ค.๔๓ – ๓๐ ก.ย.๔๖    ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสนุ่น   สังกัด ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีเทพ          

มิ.ย.๔๔ – ๓๑ พ.ค.๔๕     อาจารย์นิเทศบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ)  สังกัด สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์    

๑ ต.ค.๔๖ – ๑๖ พ.ค.๔๗    อาสาพัฒนา (รุ่นที่ ๕๖)  ตำบลสระกรวด  อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน

๑๗ พ.ค.๔๗ – ๑๖ พ.ค.๔๘    นักพัฒนาชุมชน ๓   อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๗ พ.ค.๔๗ – ๓๐ ก.ย.๔๘    นักพัฒนาชุมชน ๔   อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์

๑ ต.ค.๔๘ – ๒๙ พ.ย.๔๙    นักพัฒนาชุมชน ๔   อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

๓๐ พ.ย.๔๙ – ๓๐ ก.ย.๕๐    นักพัฒนาชุมชน ๔   กิ่งอำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม

๑ ต.ค. ๕๐ – ๑๖ พ.ย. ๕๑    นักพัฒนาชุมชน ๕   อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม

๑๗ พ.ย. ๕๑ – ๙ ธ.ค.๕๑    นักพัฒนาชุมชน ๕   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม    

๑๐ ธ.ค.๕๑ – ๒๔ พ.ค.๕๒   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

๒๕ พ.ค.๕๒ –๒๐ ม.ค.๕๓    นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน

๒๑ ม.ค.๕๓ – ปัจจุบัน    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s