ผลงานตีพิมพ์ ของ ดร.สรฤทธ จันสุข

Posted: พฤษภาคม 22, 2011 in สรฤทธ จันสุข ข้อมูล

บทความตีพิมพ์

คอลัมน์เขียนสังคม   บทความประจำหนังสือพิมพ์มวลชน  หนังสือพิมพ์รายปักษ์  พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  พิจิตร  นครสวรรค์  เมื่อ พ.ศ. 2543 – 2545

พัฒนากรพันธุ์ใหม่ พัฒนากรพันธุ์แท้  วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 43  ฉบับที่ 7   เดือนกรกฎาคม  2547

เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน    วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 43   ฉบับที่ 9    เดือนกันยายน   2547

ไปดูเขาแต่งงานที่บ้านนา…มา    วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 43   ฉบับที่ 12  เดือนธันวาคม    2547

จริยธรรมนักพัฒนา  วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44   ฉบับที่  3   เดือนมีนาคม      2548

นักพัฒนากับชาวบ้าน  วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44    ฉบับที่ 9    เดือนกันยายน    2548

นักพัฒนากับวิชาพูด  วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44   ฉบับที่ 12  เดือนธันวาคม    2548

ชุมชนนักพัฒนาสู่การเรียนรู้อนาคต     วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 45   ฉบับที่ 2    เดือนกุมภาพันธ์ 2549

เกมชีวิต               วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 45    ฉบับที่ 5   เดือนพฤษภาคม  2549

เพียงพ่อก็พอเพียง   วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 45    ฉบับที่ 6   เดือนมิถุนายน    2549

จริงใจไม่จน          วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 45    ฉบับที่ 7   เดือนกรกฎาคม  2549

ความสุขที่พอเพียง   วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 46    ฉบับที่ 2   เดือนกุมภาพันธ์ 2550

การศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     วารสารวิชาการ ม.อบ.    ปีที่ 11    ฉบับที่ 1   เดือน ม.ค.-เม.ย. 2552

องค์ประกอบการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย     ปีที่ 1   ฉบับที่ 1   เดือน ม.ค.-เม.ย. 2553

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s